Mikuláš s čertom a anjelom až hen z Handlovej prišli dnes potešiť a obdarovať deti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. A keby prišli trebárs aj z Mesiaca, iste by nezablúdili, pretože nemocnica je celá vyzdobená vianočnými stromčekmi a rôznymi inými vianočnými symbolmi, ktoré vyrábajú choré deti spolu s učiteľkami a vychovávateľkami tamojšej nemocničnej základnej školy. 

Najväčší a najkrajší vianočný stromček priniesli lesníci deťom už včera. Jedličku až spod Krížnej… ešte bola zapadnutá snehom. Krásnymi, tiež vlastnoručne vyrobenými ozdobami, ju ovešali spolu s primátorom mesta Petrom Gogolom a dievčatami – lesnými pedagogičkami z Národného lesníckeho centra (NLC) zo Zvolena – čo je už niekoľkoročná tradícia. Priniesli, okrem iného, aj krásne maľované medovníčky z lesného medu. A ako každý rok, tak aj dnes sa s deťmi hrali rôzne hry z lesnej pedagogiky. A aby sme nezabudli, jedličku, keďže sa začína na „j“, deti pokrstili menom Janka.

Samozrejme, po celý čas nakúkali na schody, či už nejde Mikuláš. A napokon sa ho, ako inak, dočkali. Prišiel aj s anjelom a čertom, ako sme už spomenuli, a s plným košom sladkostí a balíčkami s „mekdonaldom“. Bohato sa ušlo všetkým deťom, aj tým, ktoré museli zostať v posteliach. Andrea Melcerová z NLC im osobne poroznášala medovníčky. Obdaroval a rozveselil ich aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

A to na dnešného Mikuláša ešte nebolo všetko! Poobede medzi deti do nemocnice zavítalo bratislavské divadielko Neline.

Ako nám povedala riaditeľka školy Eva Hubáčková a jej zástupkyňa Mária Lauková, do konca roku čaká deti ešte veľa príjemných prekvapení, zábavy a veľa darčekov. Tie mikulášske darčeky im s láskou venovali dobrí ľudia z celého Slovenska. Odkazujeme im, dobrým ľuďom, že chorým deťom urobili velikánsku radosť.

Dnešnú mikulášsku atmosféru v detskej nemocnici vám priblížime fotografiami Vlada Kollára.