V Záhrade – Centre nezávislej kultúry sa zajtra začína festival s názvom Venček alebo rakvičku? Jeho zámerom je hovoriť v rôznych podobách o téme, ktorá je zvyčajne spojená so zármutkom a bolesťou nad stratou. 

Dramaturgia festivalu, ktorý potrvá od utorka 25. októbra do štvrtku 27. októbra, pozýva obávanú a tabuizovanú tému smrti a umierania, symbolicky späť medzi nás, a to nielen v biologickom či klinickom zmysle. Ale aj v zmysle antropologickom, kultúrnom a metaforickom. V programe si návštevníci nájdu zaujímavé diskusie, prednášky a workshopy. Tiež divadelné a tanečné predstavenia, ktoré reflektujú motív smrti v literatúre, histórii či urbanizme.

Podľa slov dramaturga festivalu Milana Zvadu sa festival nevyhýba ani súčasnému spoločenskému dianiu: „Vo svetle udalostí z posledných dní a týždňov sa môže zdať nevhodné o tejto téme hovoriť a prehlbovať tak kolektívnu traumu. Avšak nemôžeme ignorovať dôsledky, ktoré nedávny teroristický útok priniesol na celospoločenskej úrovni. Aj keď je to paradoxné, a nikto si to neželal, aj tu vidíme, že smrť býva obrovskou hybnou silou a dokáže okamžite zmeniť náladu, postoje či smerovanie niektorých ľudí a jednotlivcov. Aj keď smrť býva spájaná s koncom, v inej metaforickej rovine môže znamenať aj nový začiatok či prebudenie, ktoré nás privádza k uvedomeniu si krehkosti a zraniteľnosti našich životov. Na miesto prichádza varovanie a zodpovednosť, ktorú nesieme za to, ako sa k sebe správame a čo od života očakávame vo vzťahu k okoliu a iným ľuďom. Nikto nemá právo zasahovať krutým spôsobom do života druhých ľudí pre svoje pomýlené predstavy…“

Program festivalu

Utorok, 25. október

17.00 h

Prednáška Keď umriem, zasaďte na mňa jabloň & Death Café spojená s workshopom. Podujatie bude venované ekologickému pohrebníctvu, ktoré zároveň vytvára jedinečné a osobné posledné rozlúčky a živé spomienky na zosnulých.

Príďte si vypočuť ako sa tento smer zakorenil na Slovensku, ako pomáha navracať tému smrti späť do našich životov a ako odkrýva jej ožívajúci potenciál.

Po prednáške bude nasledovať Death Café. Čakajú na vás neformálne rozhovory o živote a smrti pri káve, kde sa otvoria rôzne otázky nielen ohľadom posmrtného života či rituálu pohrebu, ale aj o tom, kedy sa cítime najviac živí.

19.00 h

Filmová prednáška Petra Konečného Umieranie a smrť kinematografie a v kinematografii / Smrť slovenského filmu alebo diváka? nastolí tému skúmania vzťahu filmu a smrti predovšetkým s dôrazom na aktívnu úlohu filmu pri zobrazovaní smrti a jeho úlohy pri spoluvytváraní jej jednotlivých podôb a interpretácií.

Téma smrti filmu ako takého a smrť kvalitnej kinematografie, ktorá zažíva z pohľadu reflexie divákmi výrazný nezáujem. Čím to je? Prečo sa z kvalitných filmov stáva strašiak a obávaný umelecký druh? Sme svedkami smrti filmového umenia?

Streda, 26. október

19.00 h

Diskusia Danse macabre: Ako hovoriť o smrti?Michalom Patrákom a s filozofom Jakubom Betinským z podcastu Pravidelná dávka.

Je smrť dôvod na slzy alebo tanec? Je smrť začiatok alebo koniec? Nezabudla dnešná doba na každodennú prítomnosť smrti a čo hovorí fenomén smrti o nás ako ľuďoch? Sme definovaní hlavne našou krehkosťou a efemérnosťou?

Štvrtok, 27. október

19.00 h

Štvrtková tanečná performance DEVOURER v produkcii Alice Minar a jej tvorivého kolektívu.

Inscenácia súčasného tanca, ktorá skúma postavu klauna vo vzťahu ku chamtivosti. Práve táto neresť môže v dôsledku súvisieť aj so sebadeštrukciou, a preto nás nabáda rozpoznávať jej prítomnosť v našom každodennom správaní.

Nenásytnosť. Dá sa proti nej vo svete kapitalizmu, ktorý je na pokraji zrútenia, postaviť? Hrozí nám rozpad spoločnosti v dôsledku závislosti na materializme? Je chamtivosť silnejšia než my?

Festival Venček alebo rakvičku? vznikol v spolupráci s banskobystrickým kníhkupectvom Artforum a združením Funebra, ktoré sa venuje alternatívnemu pohrebníctvu a sprevádzaniu pozostalých. Program kultúrneho centra Záhrada z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry sa v dňoch 25. až 27. októbra teší na vašu návštevu. Vyberte si z programu festivalu počas dušičkového obdobia to svoje. Bližšie informácie o festivale nájdete na webe festivalu alebo na webstránke Záhrady.