V týždni pred vianočnými sviatkami čaká banskobystrických mestských poslancov mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Dôvodom je nečakané vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra zo strany Jána Šaba.

Bývalý mestský poslanec za koalíciu SMER-SD, SNS bol do funkcie zvolený v apríli 2018 na obdobie šiestich rokov. Svoj mandát tak nenaplní. Funkcie sa Šabo vzdal s účinnosťou ku 9. decembru, verejnosť sa to však dozvedela až teraz, na základe vyhlásenia mimoriadneho zasadnutia MsZ.

Hlavný kontrolór, ktorý spolu s podriadenými úradníkmi dohliada na dodržiavanie zákonných postupov a postupov v súlade s platnými VZN zo strany mesta a jeho organizácií, je po primátorovi úradníkom s najvyššou mzdou v rámci úradu. Aktuálne zákonom určený plat hlavného kontrolóra v Banskej Bystrici dosahuje sumu takmer 3-tisíc eur mesačne.

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo a podľa zákona by mali byť voľby vyhlásené s dostatočným predstihom tak, aby tento úrad nezostal bez zastúpenia. S ohľadom na náhle vzdanie sa funkcie zo strany Jána Šaba však dôjde k dočasnému uvoľneniu tohto postu. Termín volieb musí zároveň zastupiteľstvo vyhlásiť a zverejniť najmenej 40 dní pred termínom ich konania. Uchádzači sa následne musia prihlásiť najneskôr 14 dní pred termínom volieb.

Mestskí poslanci by mali na mimoriadnom zasadnutí, ktoré prebehne v pondelok 20. decembra, vyhlásiť termín konania volieb a teda aj ďalšieho mimoriadneho – volebného zasadnutia, na 1. februára. Uchádzači sa tak budú mať priestor hlásiť do 14. januára. V posledných voľbách sa o funkciu uchádzalo jedenásť kandidátov.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Novým hlavným kontrolórom mesta sa vo voľbe stane ten uchádzač, ktorý získa podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.