V minulosti zachraňoval ľudské životy ako pediater a kardiológ. Neskôr pôsobil na poste riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá pod jeho vedením prosperovala.

Ako úspešný manažér cítil potrebu venovať svoju pozornosť mestu, v ktorom žije. Pred štyrmi rokmi preto kandidoval za primátora Banskej Bystrice. Vyhral, a počas svojho funkčného obdobia rozbehol niekoľko úspešných projektov. Prečítajte si, aké je to byť primátorom krajského mesta, koľko času zaberie táto práca, ale aj to, prečo sa Ján Nosko rozhodol kandidovať opäť.

Už štyri roky ste primátor mesta, je to náročnejšie, ako ste očakávali?

Je to skúsenosť. Môžem povedať, že post primátora so sebou prináša viac problémov, komunikácie a vyžaduje si viac času, ako moje predchádzajúce zamestnania, v ktorých som pôsobil ako lekár, a neskôr aj ako riaditeľ nemocnice. Je to široké spektrum komunálnych problémov, ktoré často súvisia s členstvom v rôznych organizáciách ako je ZMOS, K8, Oblastná organizácia cestovného ruchu alebo dozorné rady. Človek niekedy ide z minúty na minútu, z témy do témy a samozrejme, dôležitá je aj príprava na stretnutia.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora vtedy a teraz?

Vtedy som to bral ako výzvu, mal som za sebou úspešné pôsobenie na poste riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá bola po rekonštrukcii a v ekonomicky dobrých číslach. Ako obyvateľ som však vnímal stagnáciu mesta a mal som pocit, že by sa s tým malo niečo robiť. S odstupom času to hodnotím ako správne rozhodnutie, ktoré neľutujem. V tejto chvíli môžem povedať, že jedno funkčné obdobie je podľa mňa krátke. S tímom ľudí sme pripravili projekty, ktoré chceme zrealizovať. Časový horizont medzi prípravou a realizáciou je niekedy naozaj dlhý a každý, kto na niečom dlhodobo pracuje, chce to aj dokončiť. V tom čase to bola pre mňa výzva, teraz je to o dotiahnutí niektorých projektov.

Ako by ste zhodnotili Vaše doterajšie pôsobenie? Na ktorý projekt ste hrdý najviac, a naopak, čo bolo pre Vás sklamaním?

Sklamaním bola určite nezrealizovaná investícia v Priemyselnom parku, ktorá nám na jednej strane zobrala veľa energie, a na strane druhej vyvolala mnoho otáznikov. Faktom však zostáva, že investor chcel zámer skutočne realizovať a doteraz má v Šalkovej zakúpený pozemok. Pokiaľ ide o bežné komunálne témy, tie by, samozrejme, mali fungovať aj nezávisle od pozície primátora. Investičný dlh, ktorý sme v meste po predchádzajúcich volebných obdobiach zdedili bol príliš vysoký. Rozhodli sme sa preto riešiť témy širokospektrálne. Máme možnosti čerpania eurofondov, na základe čoho sme začali intenzívne pracovať na základných dokumentoch, ktoré boli potrebné pre podanie týchto žiadostí. Zároveň bolo nevyhnutné vytvoriť projekčný tím, ktorý na úrade pred tým chýbal. Začali sme pracovať na mnohých projektoch, ktoré sa týkali dopravnej infraštruktúry, zelene, obnovy materských škôl, športovísk… Takže naozaj široké spektrum aktivít, ktoré bolo treba projekčne pokryť. Myslím si, že sa nám to v celku podarilo. Boli sme úspešní aj v získavaní mimorozpočtových zdrojov, a to nielen z fondov, ale aj pri komunikácii s vládou. Hodnotím toto obdobie ako dobré. Za najväčší úspech považujem zbavenie sa najväčšieho mestského strašiaka. Teraz máme autobusovú stanicu, ktorú nám môžu závidieť všetky krajské mestá na Slovensku.

Aké sú Vaše priority, ak sa opäť stanete primátorom mesta?

Priority vyplývajú najmä z komunikácie s obyvateľmi. Treba aj naďalej znižovať investičný dlh v oblasti dopravnej infraštruktúry súvislou obnovou povrchov ciest a chodníkov či riešením parkovacej politiky. Máme pripravený projekt na Tatranskej ulici, je však potrebné pracovať na filozofii hromadných garáží. Diskutovali sme s obyvateľmi jednotlivých mestských častí, zadefinovali sme si priestory, ktoré sú nekonfliktné a v tomto by sme chceli pokračovať. Pripravené sú projekty na dobudovanie cyklotrás v meste. Chceli by sme pokračovať aj v zelených projektoch, ako sú revitalizácie vnútroblokov, ktoré už tiež máme odkomunikované s Banskobystričanmi. Veľkou výzvou ostáva aj revitalizácia mestského parku. Dlhodobo tu bola zanedbávaná údržba, a preto je v zdevastovanom stave nielen čo sa týka drevín, ale aj chodníkov. Chceme byť v tomto projekte úspešní, čerpať eurofondy a citlivo zrevitalizovať túto národnú kultúrnu pamiatku tak, aby došlo k čo najmenším zásahom do zelene a charakteru parku. Park má aj naďalej plniť úlohu oddychovej zóny pre všetkých.

Je niečo, čo by ste chceli robiť inak ako doteraz?

Myslím si, že základný koncept sme nastavili dobre. Práca úradu sa zdynamizovala, mestské spoločnosti sa stabilizovali. Môžeme sa pochváliť aj našimi Mestskými lesmi, ktoré sú jedným z najlepšie hodnotených slovenských podnikov v tejto oblasti. Čo by sme mohli robiť lepšie? Chceme zintenzívniť komunikáciu s obyvateľmi pri príprave zámerov a projektov, pretože spätná väzba je dôležitá. Musíme však rešpektovať aj názory odbornej verejnosti, ktorá vidí mnoho ďalších súvislostí. V týchto situáciách je potrebné nájsť kompromis.

V Banskej Bystrici máme niekoľko dlhodobo neriešených problémov. Najčastejšie sa ma pýtate na jamu pri mestskom úrade, dom kultúry či lokalitu starého Tesca. Čo s nimi?

Je potrebné povedať, že sú to objekty, ktoré sa ocitli v rukách súkromných vlastníkov, takže dosah mesta na rozhodovanie je do veľkej miery obmedzený. Od začiatku funkčného obdobia sa usilujeme komunikovať s vlastníkmi, žiaľ,  často zostalo len pri sľuboch. Snažíme sa komunikovať s majiteľmi a posunúť im aspoň informácie, čo by v danej lokalite ľuďom pomohlo najviac. Treba si však uvedomiť, že predstava obyvateľov je niekedy nerealizovateľná, nakoľko ide o súkromné pozemky a nehnuteľnosti, ktoré stáli nemalé finančné prostriedky a majitelia majú svoju predstavu, ako ich využiť. Veľký problém je nedostatok tzv. áčkových priestorov pre spoločnosti, ktoré majú záujem do nášho krajského mesta preniesť svoje aktivity. Pri rokovaniach sa preto snažíme viesť ich týmto smerom. Aby nešli do zámerov budovania obchodných centier, ale skôr do toho, čo v meste chýba a môže mu pomôcť, najmä čo sa týka vytvorenia pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.

Čo by Vás mrzelo, keby ste nestihli dokončiť?

Od myšlienky až po realizáciu je často dlhá cesta. Človeka mrzí každá vec, ktorú sa nepodarí dokončiť. Spomeniem len niekoľko zámerov, ktoré sme si nastavili. Jedným z nich je most v Iliaši, ktorý je ľuďom už roky sľubovaný a teraz sa konečne nachádza v štádiu podpísanej zmluvy územného konania a vybavení stavebných povolení. S realizáciou by sa malo začať už na jar 2019. Za najkomplikovanejšie projekty považujem cyklotrasy. Nielen prípravou a logistikou, ale aj napojením na súčasnú existujúcu dopravnú infraštruktúru. Komplikáciou sú zložité vlastnícke vzťahy, ktoré treba vysporiadať. Práve preto trvajú niektoré procesy dlho. Zoberme si napríklad korčuliarsku dráhu pod Pamätníkom SNP. Poviete si, že takýto jednoduchý stavebný objekt je možné zrealizovať za tri mesiace, ale v skutočnosti celá príprava trvala takmer jeden a pol roka. Mrzelo by ma, keby sa neuskutočnil ktorýkoľvek z rozpracovaných projektov.

Práca primátora si vyžaduje nasadenie počas celého dňa. Ako Vašu opätovnú kandidatúru vníma rodina?

Predtým, ako som sa rozhodol kandidovať, som sa, samozrejme poradil doma. Rodina mi vytvára potrebné zázemie a podporu. Je dôležité, aby človek cítil istý komfort a mohol chodiť do práce aj z práce s radosťou. Na rodinu je to však záťaž, pretože funkcia primátora si so sebou nesie aj veľa spoločenských povinností. Mnoho podujatí sa koná práve cez voľnejšie dni. Niekedy si nemôžeme naplánovať víkend tak, ako by sme si predstavovali, ale jednoducho musím ten čas obetovať. Som rád, že moja rodina má pre toto povolanie pochopenie a vytvára mi podmienky, aby som sa mohol venovať práci naplno. Za to jej patrí veľké ďakujem.

Ako trávite svoj voľný čas, máte vôbec nejaký?

Rodina pre mňa vždy bola, a aj bude, veľmi dôležitá a som vďačný za každú chvíľku, ktorú s mojimi najbližšími môžem stráviť. Práce je veľa, no pokiaľ je na to čas, rád si zašportujem. Chodím behať alebo bicyklovať. Ak mi to zdravie dovolí, zapojím sa aj do dynamickejších športov ako je bedminton. V zime preferujem kúpanie spojené s otužovaním. Sú to koníčky, ktoré nezaberú veľa času, no dokážu dodať veľa energie.

Čo máte na našom meste najradšej?

Banská Bystrica je moja srdcovka a som veľmi rád, keď sa môžem prejsť po námestí. Obľúbené je aj miesto pod Pamätníkom SNP, ktoré v priebehu leta, aj vďaka korčuliarskej dráhe, naozaj ožilo. Človek si tu môže zašportovať, oddýchnuť, stretnúť ľudí a rozprávať sa o bežných problémoch. Samozrejme, musím spomenúť okolie nášho mesta, ktoré poskytuje naozaj veľa možností. Myslím si, že neexistuje krajské mesto na Slovensku, ktoré by malo tak krásne prostredie a toľko možností na relax, ako práve Banská Bystrica.Objednávateľ: MUDr. Ján Nosko, Námestie Š. Moysesa 5650/2B, 974 01, Banská Bystrica
Dodávateľ: REGIONAL MEDIA, s.r.o., Horná 16, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 46091416