V sobotu 15.júna 2013 sa uskutoční podujatie, v rámci ktorého sa odkryje pamätník venovaný odkazu významnej osobnosti, Jánovi Langošovi.

langosV Záhrade – Centre nezávislej kultúry sa udeje v sobotu 15.júna 2013 akcia, ktorou si Banskobystričania pripomenú už siedme výročie úmrtia bývalého federálneho ministra vnútra Jána Langoša, zakladateľa a predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa.

Dôležitým a hlavným bodom celého podujatia bude o 16.30 h odkrytie „Odkrývania“ pamätníka venovaného jeho pamiatke (od Karola a Mateja Rosmányovcov). Pamätník bude v Záhrade slávnostne odkrytý na mieste, kde zároveň natrvalo zostane. Po jeho odhalení bude o 17.00 h nasledovať diskusia venovaná osobnosti Jána Langoša moderovaná Fedorom Blaščákom. Zúčastnia sa jej hostia Fedor Gál, Gabriela Langošová a Milan Lichý. Po 19.00 h sa uskutoční koncert skupín Regale, Plastic People of the Universe Revival. V programe vystúpi aj spevák Peter Janků, ktorý špeciálne pre túto príležitosť pripravil novú pieseň.

Celoživotným dielom Jána Langoša bol boj proti totalitným režimom, ktorými naša krajina prešla v 20. storočí. Bol nadmieru presvedčený o tom, že činia zlo pre jednotlivca i pre spoločenstvá. Jeho úsilie o odkrytie plnej pravdy o ich nemorálnosti a protiprávnosti vyvrcholilo v auguste 2002 schválením zákona o pamäti národa a následným zriadením Ústavu pamäti národa, ktorý naďalej zostane nositeľom a realizátorom jeho myšlienok.

Zahynul 15.júna 2006 pri dopravnej nehode medzi obcami Turňa nad Bodvou a Drienovec v okrese Košice – okolie.