Náplň (druh) práce

Nastavenie strojov podľa údajov v technickej dokumentácii a podľa príslušného metodického pokynu.
Sledovanie a úprava chodu výroby dielcov a zostáv z pohľadu kvalitatívneho a kvantitatívneho.
Plnenie výkonov na základe plánu výroby z hľadiska materiálového zabezpečenia a plnenia normy výroby.
Zabezpečuje náradie v spolupráci s údržbou, hlási poškodenie náradia a kontroluje jeho odstránenie.
Sleduje technický stav strojov, zabezpečuje ich bežnú údržbu, hlásenie porúch a kontroluje ich odstránenie.
Spolupracuje s technickým oddelením a oddelením kvality pri nábehu nových výrob.
Zaznamenáva odvedené výkony operátorov výroby na konci pracovnej zmeny.
Zodpovedá za využívanie pracovnej doby operátormi výroby, za plnenie plánovaných úloh.
Zodpovedá za kvalitu výrobkov vyrábaných na jemu zverenom pracovisku.
Zaškoľuje nových operátorov výroby na jednotlivých pracoviskách.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Reagovať na ponuku