Náplň (druh) práce

– Zodpovednosť za zoradenie strojov pred vlastnou výrobou vrátane kontroly a vyplnenia všetkých dokumentov výroby súčiastky ( sprievodka dielca, merací protokol, zoraďovací list),
– zoraďovanie a práca na CNC strojoch a ďalších obrábacích strojoch podľa pokynov nadriadeného,
– kontrola stavu práce na zoradených strojoch a vykonávanie prípadných úprav,
– overovanie výroby nových výrobkov s následnou požiadavkou na prípadnú zmenu technologického postupu,
– zodpovednosť za prehľadné a hospodárne uloženie materiálu, nástrojov a pomôcok na výrobnej dielni,
– zodpovednosť za včasné a kvalitné vykonanie pridelenej práce,
– zodpovednosť za dodržiavanie efektivity práce podľa technologického postupu,
– riešenie odchýlok od stanovenej efektivity výroby jednotlivých položiek,
– zodpovednosť za zverený inventár,
– sledovanie zákonov, nariadení a smerníc súvisiacich s jeho pracovným zaradením,
– zodpovednosť za dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov na pracovisku.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku