Náplň (druh) práce

Ručné manipulačné práce pri nakladaní s odpadmi:
– triedenie odpadov podľa druhu /plasty, sklo, papier, kov a pod./,
– manipulácia s nádobami na komunálny odpad,
– udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch zberných miest,
– manipulácia a obsluha zdvíhacieho zariadenia na zberovom vozidle.

Požadované vzdelanie

Základné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Reagovať na ponuku