Náplň (druh) práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
1. Vedenie a obsluha zvereného špeciálneho vozidla vrátane špeciálnej technológie v zmysle príslušných legislatívnych predpisov, na základe požadovaných a získaných odborných certifikátov.
2. Výkon všetkých činností bežnej údržby (letnej aj zimnej) na určených úsekoch cestnej siete.
3. Operatívne riešenie zistených alebo oznámených problémov v zjazdnosti ciest.

Hľadáme vodičov na tieto strediská: Banská Bystrica, Brezno, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš.

Bližší popis uvedených činností:
– Obsluha pojazdných strojov a mechanizačných zariadení na vykonávanie údržby ciest, diaľnic, ich súčastí a príslušenstva.
– Údržba a bežné jednoduché opravy špeciálneho nákladného motorového vozidla a jeho nadstavby technologických zariadení.
– Vedenie nákladných automobilov a špeciálnych nákladných automobilov.
– Vedenie agendy denných záznamov o prevádzke vozidla a / alebo mechanizmu.
– Údržba prideleného motorového vozidla v požadovanom technickom stave a v súlade s pokynmi výrobcu tak, aby nedošlo ku škodám na vozidle.
– Ohlásenie alebo neodkladné odstránenie porúch a / alebo chýb rozsiahlejšieho charakteru.
– Operatívne plnenie úloh uložených v mimoriadnych alebo nepredvídateľných situáciách podľa pokynov nadriadeného.
– Údržba, oprava, čistenie cestného telesa a objektov cestného telesa, mostov, priepustov, priekop s použitím / bez použitia malej strojnej mechanizácie.
– Manuálne značenie povrchov vozoviek.
– Osádzanie smerových stĺpikov, kolov, zábradlia.
– Zriadenie, oprava a výmena zvodidiel a zvislého dopravného značenia.
– Zriadenie vodorovného dopravného značenia.
– Regulácia dopravy.

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku