Náplň (druh) práce

* Vykonávanie jázd podľa vopred stanoveného časového harmonogramu
* Prevoz odpadu v kontajneroch (papier, fólie, plasty, a pod.) v rámci Banskobystrického kraja
* Spätný odvoz prázdnych paliet
* Zodpovednosť za čistotu technický stav prideleného vozidla
* Okamžité nahlásenie poistnej udalosti, technickej poruchy a akejkoľvek neštandardnej situácie
* Dodržiavanie BOZP/OP
* Plnenie pracovných úloh podľa pokynov nadriadených
* Realizácia všetkých nevyhnutných činnosti potrebných k plynulému chodu dodávok
* Pracovná doba 8 hod. (6,30-15,00 hod.)

V prípade záujmu kontaktujte
ecopap.bb@shpgroup.eu
0903 277 001

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku