Náplň (druh) práce

Odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zdravia zamestnancov DFNsP Banská Bystrica.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku