Náplň (druh) práce

Zabezpečovanie výkonu činností pracovnej zdravotnej služby pre zmluvných klientov v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými pre danú činnosť. Hodnotenie zdravotných rizík, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, vypracovávanie posudkov o rizikách a prevádzkových poriadkov. Znalosť legislatívnych predpisov v oblasti ochrany zdravia pri práci. Vykonávanie pravidelných kontrol pracovísk u zmluvných klientov.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Internet – vysoká

Microsoft PowerPoint – pokročilá

Reagovať na ponuku