Náplň (druh) práce

– vykonávanie úkonov opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb
(ďalen „ZSS“)
– realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení
sociálnych služieb
– poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb
– usmerňovanie práce opatrovateľov/-liek
– vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti, spolupráca so
zdravotníckymi zariadeniami a ADOS, sledovanie zdravotného stavu
prijímateľov sociálne služby v ZSS, dohliadanie na životosprávu klientov
– dávkovanie liekov, dohliadanie na dodržiavanie liečebného režimu
klientov
– uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľa sociálnej
služby v ZSS
– práca s určeným informačným systémom

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku