Náplň (druh) práce

– Samostatná práca na sústruhoch a ďalších zariadeniach podľa pokynov nadriadeného,
– kvalitné vykonanie práce v predpísanom termíne,
– dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov čistoty a poriadku na pracovisku,
– dodržiavanie interných smerníc zamestnávateľa,
– vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom je vykonávaná práca,
– dôsledné vedenie predpísanej evidencie (dochádzka, pracovné výkony, sprievodky dielca, merací protokol a pod.)
– zodpovednosť za dodržiavanie efektivity práce podľa technologického postupu,
– zodpovednosť za zverený inventár.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku