Náplň (druh) práce

– Práca na obrábacích strojoch a ďalších zariadeniach podľa pokynov nadriadeného,
– zodpovednosť za prehľadné a hospodárne uloženie materiálu, nástrojov a pomôcok na pracovisku,
– zodpovednosť za včasné (podľa zadaného termínu) a kvalitné vykonanie pridelenej práce,
– znalosť dôležitých funkcií G, M, S, F,
– vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom je vykonávaná práca,
– dôsledné vedenie predpísanej evidencie (dochádzka, pracovné výkony, sprievodky dielca, merací protokol a pod.),
– zodpovednosť za dodržiavanie efektivity práce podľa technologického postupu,
– zodpovednosť za zverený inventár.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku