Náplň (druh) práce

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom (učiteľom materskej školy) v zariadeniach materských škôl Mesta Banská Bystrica.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku