Náplň (druh) práce

– Zodpovednosť za technickú prípravu výroby a za vypracovanie technologickej dokumentácie vrátane programov pre opracovanie,
– zodpovednosť za overenie výroby nových výrobkov,
– zodpovednosť za priebežnú kontrolu výroby výrobkov zavedených do sériovej výroby,
– vypracovávanie kalkulácie a podklady pre ponuky zákazníkom,
– zodpovednosť za správnosť technologickej dokumentácie a jej správne označenie,
– zodpovednosť za efektívnosť výroby a jej priebežné zvyšovanie,
– zodpovednosť za zverený inventár,
– riešenie požiadaviek so zákazníkom v oblasti výroby,
– zodpovednosť za zálohovanie dát technológie,
– sledovanie trendov na trhu a trvalé vzdelávanie sa v oblasti progresívnych technológií a nových výrob,
– sledovanie zákonov, nariadení a smerníc súvisiacich s pracovným zaradením,
– zodpovednosť za dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov na pracovisku.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Autodesk Inventor – pokročilá

AutoCAD – pokročilá

Reagovať na ponuku