Náplň (druh) práce

Rozvoj a udržiavanie vývojových aktivít v technických činnostiach so zákazníkmi
Koordinácia a vedenie projektov nových výrobkov – odsúhlasenie technických požiada- viek so zákazníkmi
Zabezpečovanie technického kontaktu so zákazníkmi a dodávateľmi
Technicko-výrobné štúdie
Posudzovanie predpisov a funkcie výrobku
Analýza vyrobiteľnosti
Spracovávanie podkladov pre kalkulácie na základe požiadaviek zákazníka
Spracovávanie podkladov pre výrobu skúšobných vzoriek na základe požiadaviek zákazníkov
Spolupracuje s tímom pri vypracovaní FMEA

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

nemecký – pokročilá: B1 a B2

anglický – pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Reagovať na ponuku