Náplň (druh) práce

– odborná obsluha stavebných strojov
– výkon práce strojníka
– kompletná údržba a starostlivosť o zverené strojné zariadenie
– vedenie evidencie práce zvereného stroja, čerpania PHM a činností týkajúcich sa údržby stroja
– spolupráca pri dodržiavaní kvality prác, BaOZ, PO a ochrany životného prostredia na stavbe
– vykonávanie pomocných stavebných prác podľa pokynov stavbyvedúceho
Práca sa vykonáva na území Slovenskej republiky, podľa jednotlivých zákaziek.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Reagovať na ponuku