Náplň (druh) práce

– silnoprúdová elektrotechnika do 440kV/trafostanice, rozvodne, vzdušné a káblové rozvody
– montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky
– opravy, údržba, záručný a pozáručný servis el. zariadení do 110 kV
– meranie, regulácia, štrukturovaná kábeláž a optokáble, projektant elektro, montáž rozvádzačov…

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

ukrajinský – pokročilá: B1 a B2

Reagovať na ponuku