Náplň (druh) práce

Ponúkame odbornú prácu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vašou pracovnou náplňou bude:
• navrhovanie stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti,
• zaisťovanie ochrany informačných aktív úradu implementáciou a riadením procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
• metodické vedenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti,
• analyzovanie, definovanie a monitorovanie bezpečnostných hrozieb a rizík pre úrad, navrhovanie opatrení na ich zamedzenie alebo minimalizáciu,
• spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti s inými orgánmi verejnej moci.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Lotus Notes – pokročilá

Reagovať na ponuku