Náplň (druh) práce

Zodpovednosť za správu, údržbu a chod areálu.
Plánovanie a koordinovanie úprav a opráv objektov.
Zabezpečovanie vykonávania pravidelných revízií a kontrol rozvodov a zariadení.
Starostlivosť o vozový park.
Zodpovedanie za plynulú dodávku energií.
Starostlivosť o okolie – čistota, odvoz odpadu, zimná údržba.
Optimalizácia nákladov spojených s prevádzkou nehnuteľností.
Spolupráca s dodávateľmi, kontrola a zodpovednosť za kvalitu dodávaných služieb.

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Reagovať na ponuku