Náplň (druh) práce

• • Administrácia Windows server 2012/2016/2019
• Administrácia pracovných staníc – hlavne Windows 10
• Active Directory, ADFS, ADCS, DNS, DHCP, RDS, správa doménových politík (GPO), MS SQL, IIS, DC
• Administrácia DMS – znalosti v oblasti Alfresco platformy
• Správa prístupov do podnikovej siete, VPN
• Správa diskových polí
• Správa zálohovacieho prostredia Veeam
• spolupráca pri rozvoji a tvorbe funkčného IT dizajnu a procesnej IT (PIT) architektúry a infraštruktúry LAN/WAN, IT kritickej infraštruktúry, havarijného plánovania a obnovy činnosti informačných technológií
• tvorba a udržiavanie prevádzkovej dokumentácie, návodov, pracovných a inštalačných postupov k spravovaným aplikáciám
• základná administrácia a aplikačná podpora užívateľov v rámci portfólia prevádzkových aplikácií (Previs, Labsys a i.)
• spolupráca pri výkone preventívnej činnosti a budovania povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti
• základný projektový manažment v oblasti IT – participácia na interných projektoch

Požadované vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

francúzsky – elementárna: A1 a A2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Počítače

Microsoft Windows – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Linux – pokročilá

Microsoft Windows Server – pokročilá

Reagovať na ponuku