Náplň (druh) práce

– vykonávanie opráv a údržby vyhradených technických zariadení elektrických skupiny „A“ v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a v priestoroch osobitne nebezpečných z hľadiska úrazu elektrickým prúdom
– vykonávanie opráv a údržby vyhradených technických zariadení elektrických skupiny „B“
– vykonávane opráv, údržby a preventívnej údržby na elektrických, pneumatických a mechanických zariadeniach MaR a práca na riadiacich systémoch v rozsahu zaškolenia na tieto systémy.
– vykonávanie preventívnych prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických a nápravných opatrení podľa vlastného poriadku preventívnej údržby v súlade s platnou legislatívou v oblasti elektrických zariadení
– zabezpečenie súladu kompletnej technickej dokumentácie pre zariadenia elektro a MaR so skutkovým stavom
– údržba systémov protipožiarnej ochrany
– kooperácia pri vytváraní a optimalizácii pravidelných plánov údržby
– samostatná diagnostika porúch a chýb, odstránenie problémov
– práca na VN a NN elektrických zariadeniach

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov

Reagovať na ponuku