Náplň (druh) práce

– spracovanie a zabezpečovanie správnej agendy dekana a tajomníka fakulty
– príprava a predkladanie materiálov na rokovania vedenia fakulty
– spracovanie a zabezpečenie porád dekana fakulty
– mesačné sledovanie výdavkov na reprezentačné účely fakulty
– zabezpečovanie aktuálnych informácií na internetovej stránke fakulty a sociálnych sieťach fakulty
– spracovanie a evidencia ubytovaných hostí a zamestnancov na fakulte a prenájmov miestností
– komplexné zabezpečovanie styku s verejnosťou a propagáciou fakulty
– evidencia dochádzky administratívnych pracovníkov

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Internet – vysoká

Microsoft Word – vysoká

Microsoft Excel – vysoká

Microsoft Outlook – vysoká

Microsoft PowerPoint – vysoká

Adobe Photoshop – pokročilá

SAP – elementárna

Reagovať na ponuku