Náplň (druh) práce

– samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu
– vyhotovenie záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti na jeho území
– vykonávanie činností súvisiacich s právomocou stavebného úradu

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku