Náplň (druh) práce

Proces náboru a výberu nových zamestnancov:
– Inzerovanie voľných pracovných miest.
– Selekcia uchádzačov a organizovanie náborov.
– Vedenie aktuálnej databázy životopisov.

Administratívne činnosti:
– Vedenie evidencie osobných spisov zamestnancov.
– Spracovávanie dochádzky.
– Spracovanie podkladov k personálnym reportom.
– Vypracovávanie a aktualizácia HR smerníc.

Koordinácia aktivít v oblasti vzdelávania:
– Príprava plánu vzdelávania.
– Zabezpečovanie dôsledného dodržiavania termínov, koordinácia školení, komunikácia s dodávateľmi a účastníkmi.
– Sledovanie platnosti lekárskych prehliadok.

Podpora zamestnancov:
– Kontrola využívania sociálneho programu zamestnancami.
– Spolupráca pri organizácii firemných akcií.
– Príprava oznamov.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku