Náplň (druh) práce

– poskytovanie poradenstva a odborných stanovísk k prípadom na základe žiadosti vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu,
– uplatňuje poznatky a postupy psychológie v súvislosti s výkonom súdnictva so zameraním na špecifiká práce v súdnej praxi,
– vykonáva analytický a syntetickú činnosť, najmä zameranú na rodinnoprávnu agendu prejednávanú súdom,
– vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť pri objektivizácii podmienok vzťahujúcich sa najmä na prípady rodinnoprávnej agendy riešené súdom,
– navrhuje preventívne opatrenia v oblasti rodinnoprávnej agendy riešenej súdom.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – elementárna

Microsoft Outlook – pokročilá

Internet – pokročilá

Reagovať na ponuku