Náplň (druh) práce

• Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
• Komplexná príprava a implementácia projektov financovaných z Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
• Finančná administrácia pridelených projektov
• Vyhodnocovanie a sledovanie plnenia ukazovateľov projektov
• Odborné činnosti spojené s komplexným finančným riadením a implementáciou projektov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku