Náplň (druh) práce

– zúčtovanie jednotlivých nákupov zákazníkov na registračnej pokladnici,
– preberanie peňažnej hotovosti od zákazníkov,
– realizácia bezhotovostných platieb od zákazníkov,
– denná uzávierka a denná kontrola pokladní-jednotlivých operácií a zostatku
hotovosti,
– mesačná uzávierka,
– poskytovanie informácií zákazníkom o splátkovom predaji, o predaji na faktúru cez
ŠFRNB.
– predaj tovaru v predajniach,
– vykladanie a ukladanie tovaru,
– označenie tovaru správnou cenou a názvom,
– poskytovanie informácií zákazníkom a komunikácia so zákazníkom,
– pomoc pri inventúrach.

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku