Náplň (druh) práce

Vykonávanie činností potrebných na zabezpečenie odborných aktivít (činnosti na úseku ochrany majetku a osôb) na základe zmluvného vzťahu, zodpovedá za vyhotovenie k tomu potrebných záznamov a protokolov.
Zabezpečuje a vykonáva služby na úseku ochrany majetku a strážnej služby v rámci oprávnenia firmy a platných noriem a legislatívnych predpisov. Vykonáva službu formou stráženia a formou obchôdzky v medziach zákona o SBS. Svoju činnosť koordinuje so zásahovou jednotkou
Zodpovedá za vyhovujúci stav pracovných a ochranných pomôcok, ktoré musia byť v dobrom technickom stave a pravidelne kontrolované v predpísaných termínoch

uvedená práca môže byť aj na dohodu o vykonávaní práce

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Reagovať na ponuku