Náplň (druh) práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
1. Personalistika – činnosti v rámci legislatívy upravujúcej pracovné právo (pracovné zmluvy, prihlasovacie povinnosti do poisťovní, spolupráca pri riešení pracovných sporov), znalosť príslušnej legislatívy, sledovanie legislatívnych zmien a ich aplikácia v praxi pre potreby spoločnosti.
2. Úlohy a podpora v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich
3. Spravovanie dochádzkového systému – spracovanie dochádzky.
4. Zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov.
5. Náborová činnosť.
6. Príprava podkladov a výpočet miezd, ostatných nepeňažných príjmov zamestnancov, spracovanie exekúcií, evidencia a likvidácia dočasnej pracovnej neschopnosti – pre 120 zamestnancov
7. Daňové priznania zamestnancov, ročné zúčtovanie dane.
8. Komunikácia s daňovým úradom, zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou.
9. Interná komunikácia so zamestnancami.
10. Zodpovednosť za archivovanie a dodržiavanie ochrany osobných údajov.
11. Príprava mesačných uzávierok a reportov.
12. Práca s dochádzkovým programom AMS a mzdovým program OLYMP.
13. Nákup a evidencia stravných lístkov.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Reagovať na ponuku