Náplň (druh) práce

– Aktivity súvisiace s náborom zamestnancov, uskutočňovanie výberových pohovorov s uchádzačmi, registrácia uchádzačov, vyhotovenie a kontrola zmluvnej dokumentácie potrebnej pri registrácií a jej následná evidencia
– Aktívne vyhľadávanie nových záujemcov o prácu, informovanie klientov o možnostiach ich uplatnenia na trhu práce (hľadanie nových marketingových nástrojov na propagáciu nami poskytovaných služieb)
– Poskytovanie personálneho poradenstva pre záujemcov o prácu
– Aktívna komunikácia s UPSVAR, organizátormi rekvalifikačných kurzov, príp. zástupcami miest a obcí – telefonická komunikácia a osobné stretnutia
– Osobný kontakt na pobočke s uchádzačmi o prácu
– Sumarizácia dokumentov
– Vybavovanie telefonickej a e-mailovej komunikácie
– Vybavovanie drobných nákupov
– Spracovanie korešpondencie

Pracovný čas:
Pondelok až piatok: 08:00 – 16:30 hod. / 08:30 – 17:00 hod.

Viac info:
https://atena.sk/sk/offer/sk1842

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft PowerPoint – pokročilá

Reagovať na ponuku