Náplň (druh) práce

Do nášho pracovného tímu hľadáme šikovného kolegu na pozíciu operátora optickej kontroly kvality.

Náplň práce:
• Odstraňovanie nevhodných fliaš, nevhodných materiálov z dopravného pásu linky.
• Ak materiál nevyhovuje okamžite upozorní kompetentné osoby ( OP1, majstra ).
• Počas pravidelnej údržby vykonáva čistenie výrobnej linky.
• Hospodári riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ. Chráni jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Nekoná v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.
• Na pracovisku pravidelne udržiava poriadok – týka sa to priestorov výrobnej haly, skladov, sociálnych zariadení ako aj okolia haly a celého areálu spoločnosti.

– trojzmenná prevádzka, postupný prechod na štvorzmennú prevádzku.

Navýšenie platu po skúšobnej dobe bude predstavené na pohovore.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Reagovať na ponuku