Náplň (druh) práce

• realizácia odpočtov vodomerov,
• zaevidovanie odčítaného stavu cez aplikáciu v mobilnom telefóne,
• kontrola funkčnosti vodomeru a namontovaných plomb,
• kontrola odstavených odberných miest,
• vyhotovenie fotografií vodomerov,
• prijímanie nahlasovaných stavov odberateľmi.
• telefonická a e-mail komunikácia s odberateľmi.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Reagovať na ponuku