Náplň (druh) práce

Príprava, plánovanie a komplexná realizácia zadávania zákaziek na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác. Sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní. Spolupráca pri realizácii vnútorných smerníc a postupov týkajúcich sa verejného obstarávania. Spracovanie podkladov z účtovníctva a operatívnej evidencie v súlade s platnou legislatívou a internými normami DFNsP BB.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Cudzie jazyky

anglický – elementárna: A1 a A2

Počítače

Internet – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku