Náplň (druh) práce

Hľadáme šikovného, zodpovedného a manuálne zručného kolegu, ktorého povinnosťami bude:
• Plniť plán brúsenia nástrojov – nožov, vykonávať brúsenie, nastavovanie a výmenu nožov na technologickom zariadení linky na spracovanie PET.
• Vykonáva prevádzkovú údržbu v zmysle prevádzkového poriadku.
• Vykonáva pravidelných a preventívnych prehliadok zariadení v zmysle spracovaných plánov a pokynov nadriadeného.
• Vykonáva asistencie pri výkone služieb realizovaných subdodávateľmi.
• Informovanie nadriadených o závadách, ktoré nie je možné odstrániť v stanovenom termíne.
• Vedenie evidencie o výkone dennej pracovnej činnosti.
• Zodpovednosť za vykonávanie pracovných činností v súlade s predpismi BOZP, internými predpismi, technickými normami a inými príslušnými dokumentami.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Reagovať na ponuku