Náplň (druh) práce

• riadi a kontroluje procesy na oddelení logistiky a zodpovedá za bezproblémový chod prevádzky
• riadi, koordinuje, motivuje a hodnotí zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti (zamestnancov oddelenia dopravy a výroby ),
• vedenie tímu ľudí v logistike, prevádzke výroby
• analyzuje a optimalizuje prevádzkové náklady oddelenia,
• zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov vzťahujúcich sa na jeho výkon práce a riadeného oddelenia.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Excel – vysoká

Microsoft Word – vysoká

Reagovať na ponuku