Náplň (druh) práce

Organizovanie pracovnej zmeny vo výrobe v oblasti na recykláciu PET fliaš
• Zodpovednosť za chod linky a riadenie výrobných procesov
• Motivácia tímu za účelom dosahovania kľúčových ukazovateľov
• Zabezpečenie dodržiavania BOZP a používania OOPP
• Dodržiavanie plánu výroby a optimalizácia spotreby materiálu
• Zabezpečovanie kvality finálneho výrobku v spolupráci s laboratóriom
• Reportovanie dosiahnutých výsledkov
• Schopnosť rozhodovať a koordinovať priority
• Vysoká úroveň zodpovednosti a samostatnosti
• Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001, 5S
• Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický – elementárna: A1 a A2

Reagovať na ponuku