Náplň (druh) práce

– zodpovedá za organizáciu a koordináciu činností nepretržitej prevádzky recyklačnej linky
– zodpovedá za plnenie plánu výroby, optimalizovanie zloženia zmeny a operatívne riadenie výroby s cieľom dosahovania kľúčových ukazovateľov
– kontroluje dodržiavania technologickej disciplíny, pracovných a kontrolných postupov na pracoviskách
– zabezpečuje kvalitu výroby, produktivitu a dodržiavanie zásad BOZP a PO
– eviduje dochádzku a výkonnosť zamestnancov, spracováva podklady pre mzdy
– dozerá na funkčnosť výrobných zariadení a poriadok na prevádzke
– spolupráca s oddelením kvality, skladu, údržby
– výber, školenie a preškoľovanie podriadených zamestnancov

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Excel – vysoká

Microsoft Word – vysoká

Internet – vysoká

Reagovať na ponuku