Náplň (druh) práce

– realizuje vzdelávanie špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť v súlade s rámcovými učebnými textami a metodickými usmerneniami spracovanými garantkou (lektorská činnosť je spojená s expertnou prípravou, viď inzerát Expert/ka) so zameraním na témy :
1) Základné východiská v oblasti ľudských práv a slobôd fyzických osôb so zdravotným postihnutím
2) Aktuálna právna úprava a organizačné zabezpečenie sociálnej posudkovej činnosti
3) Sociálna posudková činnosť v kontexte podpory sociálnej inklúzie
4) Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu
5) Posudzovanie rodinného a širšieho sociálneho prostredia fyzických osôb
6) Kontrolná činnosť v oblasti sociálnej posudkovej činnosti

– úzko spolupracuje s koordinátormi vzdelávania (najmä v otázkach organizačnej prípravy a priebežnej aktualizácie vecno-časového harmonogramu vzdelávania)
– vedie administratívu spojenú s vlastnou lektorskou činnosťou
-miesto realizácie projektu podľa rozvrhu školení v 3-dňových blokoch (aktuálne Bratislava, Staré hory – okres Banská Bystrica, Spišská Nová Ves)

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Reagovať na ponuku