Náplň (druh) práce

• Vykonávanie aktivít súvisiacich s implementačnými projektmi IS a integráciou projektov IS po vecnej a časovej stránke.
• Vykonávanie roly projektového manažéra pre realizované projekty rozvoja IT služieb a IS.
• Spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení úloh.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

slovenský – vysoká: C1 a C2

Reagovať na ponuku