Náplň (druh) práce

Poskytovanie trénerských služieb klientom, staranie sa o chod tréningového centra.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Reagovať na ponuku