Náplň (druh) práce

• poskytovanie informácií o reáliách, jazyku a kultúre Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Čínskej ľudovej republiky,
• spolupráca s partnerskými inštitúciami,
• organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a organizované skupiny (besedy, prednášky, literárne podujatia, interaktívne hodiny a pod.),
• poskytovanie konzultačných, knižnično-informačných a výpožičných služieb,
• vedenie evidencie výpožičiek a návštevnosti študovne, spracúvanie mesačných štatistických výkazov a analýz o činnosti študovne

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

anglický – vysoká: C1 a C2

Reagovať na ponuku