Náplň (druh) práce

Pre renomovanú audítorskú a poradenskú spoločnosť hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu junior asistent audítora.

Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 30 rokov a svojim klientom (národné aj medzinárodné spoločnosti) poskytuje audítorské služby a účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo. Spoločnosť je už viac ako 10 rokov členom medzinárodnej audítorskej skupiny a vo svojom obore patrí medzi špičkové spoločnosti na trhu.

Ako asistent audítora bude Vašou hlavnou úlohou overovanie jednotlivých častí účtovníctva klientov, pričom budete pracovať v tímoch (veľkosť tímu závisí od charakteru a veľkosti spoločnosti).

Medzi typické činnosti, ktoré Vás na danej pozícii čakajú sú najmä:
– kontrola a overovanie účtovníctva, účtovných závierok a výročných správ klientov,
– overovanie kontrolných procesov u klienta,
– vykonávanie rôznych ekonomických analýz,
– spracovanie audítorskej dokumentácie,
– reportovanie výstupov svojich prác kľúčovému audítorskému partnerovi a/alebo
senior asistentovi audítora,
– komunikácia s klientom.

Vzhľadom k tomu, že audity sa vykonávajú u rôznych klientov z rôznych častí Slovenska, súčasťou tejto práce sú aj služobné cesty (buď jednodňové alebo viacdňové).

Úspešný kandidát sa v rámci adaptácie oboznámi s fungovaním spoločnosti, s pridelenými klientmi a počas svojho pôsobenia v spoločnosti, dostane plnú podporu zo strany skúsenejších kolegov.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Reagovať na ponuku