Náplň (druh) práce

Inštalácia a správa hardvéru vrátane jeho evidencie (PC, notebooky, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, záložné zdroje, atď.)
– Inštalácia, konfigurácia, správa, evidencia a riešenie problémov v oblasti desktopových aplikácií (OS Windows, MS Office a podobne)
– Správa Windows účtov a emailových adries
– Správa užívateľských práv
– Správa serverov (kontrola záloh, obnova súborov, údržba serverov a podobne)
– Správa služobných mobilných telefónov a s nimi spojených služieb (paušály, SIM karty, roaming)
– Správa kamerového systému
– Technická podpora užívateľov
– Nákup drobného IT tovaru
– Zabezpečenie externých služieb (nahlasovanie porúch a spolupráca pri ich odstraňovaní, príprava podkladov pre zmluvy, konzultácie pre optimalizáciu služieb)

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Windows Server – pokročilá

Reagovať na ponuku