Náplň (druh) práce

-aktivizuje prijímateľov sociálnej služby/ďalej PSS/ a vedie ich k samostatnosti s ohľadom na ich individuálne potreby
– vedie PSS pri nácviku a posilňovaní návykov pri sebaobsluhe a pri úkonoch starostlivosti o seba
– organizuje denné aktivity PSS

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word – elementárna

Reagovať na ponuku