Náplň (druh) práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• služba na vrátnici krajského pracoviska Banská Bystrica, zabraňuje vstupu nepovolaných osôb,
• zabezpečenie a kontrolu vstupu a výstupu osôb zo stráženého objektu,
• výdaj a preberanie kľúčov od jednotlivých miestností, robí záznam o vydaných a prevzatých kľúčoch v evidencii na to určenej,
• po ukončení pracovnej doby vypracovanie záznamu o neodovzdaných kľúčoch a odovzdá ho kolegovi,
• podávanie informácií o prebiehajúcich podujatiach v objekte, usmerňuje a naviguje návštevy v rámci objektu,
• v prípade práce popoludní po skončení prevádzkovej doby budovy kontrolu všetkých okien v budove, či sú zabezpečené proti vstupu, vypína svetlá v komunikačných priestoroch budovy, kontrolu dostupných elektrospotrebičov a zariadení, či sú vypnuté, uzamknutie budovy, vonkajších brán a uvedie do činnosti poplašné a signalizačné zariadenie,
• je kontaktnou osobou Centrálneho pultu ochrany a v prípade spustenia zvukovej signalizácie (PCO) po pracovnej dobe a kontaktovaní zamestnancami PCO sa musí dostaviť na pracovisko,
• obsluhu kontaktného telefonického zariadenia, prepínanie prichádzajúcich hovorov, hlásenie prípadných porúch na telefónnej ústredni,
• preberanie poštových zásielok a balíkov,
• samostatný údržbár/ elektrikár,
• bežné údržbárske a manipulačné práce v budove a jej okolí ( ako napr.odhŕňanie snehu, posýpanie vstupného chodníka a vchodu do budovy soľou, údržba zelene),
• preventívne kontroluje zariadenia, technický stav a hlási prípadné poruchy,
• bezodkladné nahlasovanie havárií vody, plynu a elektrickej energie,
• vedenie mesačných odpočtov elektrickej energie, plynu a vody,
• obsluha technických zariadení malej kotolne,
• vodič služobného vozidla,
• jednoduchá práca na PC – internet, word, excel, outlook, interný software,
• plní ďalšie úlohy na základe pokynov nadriadeného.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Reagovať na ponuku