Náplň (druh) práce

– zodpovednosť za vedenie tímu, koordinácia a organizácia práce, kontrola výsledkov práce účtovného oddelenia
– zodpovednosť za riadne vedenie účtovníctva, za mesačné a ročné účtovné, mzdové a kontrolingové závierky
– zodpovednosť za spracovanie koncoročnej účtovnej závierky, daňového priznania spoločnosti
– príprava rozpočtov, finančných plánov,
– riadenie cash flow a platobného styku
– sledovanie stavu pohľádávok a ich riešenie
– tvorba štatistík, analýz a správ na pravidelnej báze pre potreby manažmentu spoločnosti
– zodpovednosť za pravidelné hlásenia pre poisťovne a štatistický úrad
– príprava interných a externých predpisov, podieľanie sa na vnútro firemnom administratívnom procese
– tvorba interných účtovných noriem a metodických pokynov
– spolupráca s bankami, daňovým úradom, audítormi

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Reagovať na ponuku