Náplň (druh) práce

Hľadáme ekonóma/ekonómku k nám do kolektívu na zastupovanie počas MD, avšak nie je vylúčené, že pri obojstrannej spokojnosti neskôr aj na trvalý pracovný pomer.

Hlavnou náplňou práce je:
1. Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v programoch firmy KROS (ALFA a OMEGA) :
– DPH, daň z príjmu FO a PO, daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel
– vystavovanie dokladov (faktúr, splátkových kalendárov, pokladničných dokladov ai.)
– znalosť účtovných a daňových zákonov

2. Komunikácia s vlastníkmi nehnuteľností, nájomcami, dodávateľmi, úradmi a inými inštitúciami:
– vymáhanie pohľadávok
– tvorba správ pre vlastníkov nehnuteľností o stave zvereného majetku
– tvorba prehľadu nájmov

3. Administratívne práce:
– korešpondencia a evidencia došlej a odoslanej pošty
– práca s Outlookom, Excelom a Wordom
– práca s katastrálnym portálom
– práca s elektronickou schránkou spoločnosti

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

OMEGA – pokročilá

Reagovať na ponuku