Náplň (druh) práce

– riadenie toku dokumentácie od klienta smerom na dodávateľov výkresovej dokumentácie
– kontrola odovzdávacej dokumentácie od dodávateľov
– príprava, kompletizácia a kontrola finálnej dokumentácie pre klienta
– dohľad nad kvalitou dokumentácie
– vykonávanie všetkých administratívnych prác súvisiacich s vyššie uvedeným.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Reagovať na ponuku